Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

BẠN CÓ BỊ ĐAU ĐẦU ( SỐ 2 )

Bị đau đầu hôm đi khám nay cho kết quả chụp thế nầy đây . Biết chữa thế nào, xin các bác sĩ cho một lời khuyên
Không có văn bản thay thế tự động nào.
BẠN CÓ BỊ BỆNH ĐAU ĐẦU ( SỐ 1 )

Hàng của khách đã xong, của khách nào qua lấy hộ tôi nhé. Ngay và luôn