TÔN CHỈ MỤC ĐÍCH CỦA BLOG


Phần này xin được viết hoàn chỉnh sau khi có sự bàn bạc tập thể.
Trước mắt ta cứ làm như từ trước nay vẫn làm. BBTKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]