DANH SÁCH HỘI VIÊN

DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA BLOG “K8 CÙNG BẠN CƠ ĐIỆN”
tt
Họ và tên
Lớp
C.quan
Nơi ở
Điện thoại
Email
1
Phạm Viết 
An
K8B
(K7)
Hà Nội
0913203581
2
Vân
Anh
K8B
(k9)
TP Huế
0935662146
3
Trần Đình
Chiến
K8I
ĐL SCông
S. Công 
0968536299
4
Nguyễn X
Cử
K8I
Hà Nội
0962006896
nguyencu95@yahoo.com.vn
5
HoàngVăn
Cương
K8A
Vinh
0913272908
6
PhạmViệt
Cường
K8B
Tr. Cường
Q. Ninh
01688338898
7
Nghiêm X 
Cường
K8A
(K4)
 Hà Nội
0913506922
8
Hồ Trọng
Đạo
K8A
(K4)
 Th. Hóa
0912163414
9
Phạm Minh
Đạo
K8A
 N. Định
0912245135
10
Bùi Quang
Điềm
K8B
 Hà Nội
0975498007
11
TrầnTrọng
Đình
K8I
(K9)
 Hà Nội
0904123255
12
Vũ Thành
Dũng
K8A
Vinaconex
 Hà Nội
0902096269
13
Dũng
K8B
(K9)
Hà Nội
0913380055
14
VươngAnh
Dũng
K8A
Vinaconex
 Hà Nội
0913017763
15
Trần Ngọc
K8A
 Hà Nội
0913239406
ngochatran09@gmail.com
16
K8B
(K9)
Hà Nội
0913383559
17
Hoàng Kim
Hải
K8B
BQL MB
 Hà Nội
0912437736
18
Hải
K8B
 Hà Nội
1278107969
19
Ph. Quang
Hòa
K8I
ĐL MB
Hà Nội
0904196448
phungvanquang.epu@gmail.c
20
Phạm Văn
Hòa
K8A
Vũng Tàu
0914291089
hoapv.me@vietsov.com.vn
21
Ng.TThuận
Hòa
K8B
Hà Nội
0912175177
22
Vũ Công
Hoan
K8B
CK TL
Hà Nội
0913202264
23
Trần Vinh
Hoàn
K8A
Đ C VH
 Hà Nội
0903411596
24
Hoàng
K8A
(K9)
Hà Nội
0917638888
25
Đỗ Khắc 
Hồng
K8A
 Hà Nội
0904030003
hong-mesc@yahoo.com.vn
26
An Thị
Hợp
K8B
(K7)
 Hà Nội
0984141517
27
Lê Mạnh
Hưng
K8B
Th. Hóa
0913599065
manhhungtiennong@gmail.com
28
Vũ Văn
Hường
K8A
 Hà Nội
0903293727
29
Ng Văn
Kim
K8B
(K4)
 Hà Nội
0982546397
30
Ngạn
K8B
Vinaconex
 Hà Nội
0913385060
31
Nghị
K8A
ĐH CĐ
T.Nguyên
0912334389
32
Ng Văn
Ngọc
K8B
(K4)
 Hà Nội
0912819037
33
Nhân
K8B
 Hà Nội
0682060846
34
Ng. Hữu
Nhĩ
K8B
Hà Nội
0989541789
nguyenhuunhi@daidungsjc.com
35
Ng Quân
Nhu
K8I
 ĐH CĐ
T. Nguyên
0983365414
ngnhudhktcn@gmail.com
36
Trần Minh
Oanh
K8B
KCN NĐ
Nam Định
0913517984
tranminhoanh55@gmail.com
37
Ng Văn
Phi
K8B
Sở CT
 Sơn La
0912148954
phinvsonla@.gov.vn
38
Phong
K8I
ĐL QN
Hạ Long
0913246262
39
Phương
K8A
(K9)
Yên Viên 
0984414849
40
Phùng Văn
Quang
K8A
ĐHĐL
Hà Nội
0913361257
phungvanquang.epu@gmail.com
41
Trần Văn
Quang
K8A
Hà Nội
0914221289
42
Lại Duy
Quỳ
K8B
(K4)
Hà Nội
0915182852
43
Phan
Râng
K8A
Đà Nẵng
0903502064
44
Ng Văn
Sinh
K8B
Cty TN
Hải Phòng
0913375546
linhtungptm@gmail.com
45
Đỗ Viết 
Tân
K8A
Sơn Tây 
0913002577
46
Trần Văn
Thái
K8A
Hà Nội
0913205064
47
Đoàn Q
Thải
K8A
 Hà Nội
978384150
48
Dương Q
Thắng
K8A
 H.Dương
0912222701
49
Ng Thị 
Thanh
K8I
Q. Ninh
0912692683
50
Trần Danh
Thế
K8A
Dkhí VT
Vũng Tàu
0919489033
51
Đỗ Văn
Thiệu
K8A
Hà Nội
0912210825
52
Chu 
Thịnh
K8B
Z117
ThNguyên
0982992866
53
Ng  Ngọc
Thọ
K8B
Z131
Hà Nội
0912008210
54
Ng Doãn
Thọ
K8B
K6 cũ
Hà Nội
0913399503
55
Vũ Thị 
Thọ
K8A
hưu
Q. Ninh
0988155323
thohongai@gmail.com
56
Ng Hữu 
Tiến
K8B
Hà Nội
0914335560
57
Lê Văn
Trại
K8B
hưu
ThNguyên
01242209827
58
Phạm Ngọc
Trường
K8I
ĐLNgAn
TP Vinh
0903417555
truongnp4pcna@gmail.com
59
Ng. Hữu 
K8B
hưu
Hà Nội
0919965851
60
Lê Văn
Tứ
0913039549
levantu1501@gmail.com
61
Ng  Ngọc
Tường
K8A
 Th. Hóa
0919048960
62
Ng Xuân
Tùy
K8I
hưu
Hà Nội
01237728225
63
Ng Đăng
Văn
K8A
Hà Nội
0913201175
64
Viện
K8A
(K4)
Vinh
0913016246
65
Phạm Văn
K8B
  NĐ
Nam Định
0913290701
66
Ng Văn
Vỵ
K8B
Hà Nội
0906209162
67
Vũ Xuân
Viêm
K8I
HPhòng
0913242175
68
Ng  thị Huân
Huân
K8I
hưu
Vinh
01687635933
69
Đặng Văn
Hưng
K8B
hưu
Hà Nội
0913221613
70
Ng Văn
Phú
K8I
hưu
Hà Nội
0913281037
71
Ph Trọng
Hoạch
K8I
hưu
ThNguyên
0913286244
72
Nguyễn Ph
Vinh
K8I
Hà Nội
0904558888
73
Lê Văn
Xuyền
K8I hưu
Hà Nội
0904209683
74
Ng. Tuấn Dũng K8A hưu T. nguyên 0912174256 dung_fam@yahoo.com
75
Nghị K8A hưu T. nguyên
76
Nguyễn V Giang K8B V. Tàu  0913793271 giangnv.pt@vietsov.com.vn
77
Lê Sỹ Mạnh K8A NA lesimanhk8@gmail.com
78
Trần Thanh Tuân K9 TP HCM 0985544888 Tuanchuakeo@yahoo.com.vn
1 nhận xét:

  1. Danh sách này được cập nhật liên tục, mỗi khi có thành viên mới nhập cuộc.
    Khi các bạn tham gia xin giới thiệu tên đầy đủ và các thông tin khác theo bảng ghi trên!

    Trả lờiXóa

Dùng những mã code này để cài hình ảnh, video, bài hát vào lời bình
Link ==> <a href="URL">Ở ĐÂY</a>
Hình ảnh ==> [img]URL[/img]
Youtube clip ==> [youtube]URL[/youtube]
Nhạc của Tui ==> [nct]URL[/nct]